Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 22 '19 eng>pol draw a small spark to earth wytworzyć / wykrzesać małą iskrę (z emiterow) do uziemienia pro closed no
- Apr 22 '19 eng>pol on your own (posiadacie) samodzielnie (wierzytelność o wystarczającej wysokosci) pro closed ok
3 Apr 22 '19 eng>pol run-rate ekstrapolowaną na okres (roku) / w ujęciu (rocznym) pro closed ok
- Apr 21 '19 eng>pol Shadow company przedsiebiorstwo o nazwie / oznaczeniu wprowadzającym w bład pro closed ok
- Apr 21 '19 eng>pol grouphead głowica grupowa pro closed ok
- Apr 21 '19 eng>pol track through moze spowodować przebicie / przeskok elektryczny wzdłuż śladu zabrudzeniowego pro closed ok
- Apr 19 '19 pol>eng odpady tarasujące obstructing waste / waste causing an obstruction pro closed ok
4 Apr 19 '19 eng>pol defeat device urządzenie ograniczające skuteczność działania (urzadzenia kontrolującego emisję zanieczyszczeń) pro closed ok
4 Apr 19 '19 eng>pol subject to general direction podlegając ogólnemu / ramowemu / kierunkowemu nadzorowi pro closed ok
- Apr 17 '19 eng>pol non-bonusable travel allowance dodatek na koszty podrózy nie uwzględniany w podstawie naliczania premii pro closed no
- Apr 15 '19 pol>eng pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań warning of the penalties / criminal liability for making false statements pro closed ok
- Apr 18 '19 pol>eng praforma architektury primal / primeval form of architecture pro closed ok
- Apr 18 '19 eng>pol to suffer proceedings ponosic straty z powodu postępowania pro closed ok
- Apr 18 '19 eng>pol Specialty vs commodity roasting gatunkowe/specjalistyczne vs masowe wypalanie kawy pro closed ok
- Apr 18 '19 eng>pol tryer próbnik pro closed no
4 Apr 17 '19 eng>pol NOT contracted out of the State Second Pension Scheme nie dokonała rezygnacji / zrezygnowała z drugiej / dodatkowej emerytury państwowej pro closed ok
4 Apr 16 '19 eng>pol HIC urzędnik / specjalista ds. dokumentacji medycznej (Health Information Clerk) pro closed ok
4 Apr 16 '19 pol>eng COD BOD Zespół Obsługi Zaświadczeń Retail Operations Center, Retail Operations Office, Certificate Handling Unit in Lublin pro closed ok
- Apr 16 '19 eng>pol deposition hearing przesłuchanie celem złożenia pisemnego zeznania pod przysięgą pro closed ok
- Apr 16 '19 pol>eng Preferencyjny k. mieszkaniowy z dopłatami- BGK (RNS) preferential home loan with government-sponsored interest subsidy pro closed ok
- Apr 16 '19 pol>eng zaostrzony szmer pęcherzykowy exaggerated vesicular breath sounds pro closed no
- Apr 13 '19 eng>pol more partisan swings częstsze zmiany / wahania poparcia dla partii politycznych pro closed no
- Apr 13 '19 pol>eng półokrąglak halved log pro closed ok
- Apr 14 '19 eng>pol accommodating guarantee gwarancja wychodząca naprzeciw oczekiwaniom pro closed no
- Apr 10 '19 eng>pol trigger (ODS) billing uruchomić fakturowanie w trybie usługi na żądanie / zamówienie pro open no
4 Apr 10 '19 eng>pol own, manage, operate, join or control a Competitor patrz niżej pro closed no
- Apr 10 '19 eng>pol Basic/Advanced Sevice Level Agreemen gwarancja jakości świadczonych usług na poziomie podstawowym i zaawansowanym pro closed ok
4 Apr 10 '19 pol>eng przy uwzględnieniu zawodowego charakteru having regard to / taking into consideration the professional nature pro closed ok
- Apr 10 '19 eng>pol Amendment to Promissory Note aneks do umowy / porozumienia wekslowego / deklaracji wekslowej pro open no
4 Apr 8 '19 eng>pol name(s) in which A/C is held nazwisko posiadacza lub nazwiska posiadaczy rachunku pro closed ok
- Apr 8 '19 pol>eng zapożyczenie borrowed idea pro closed no
- Apr 7 '19 eng>pol (official) reference day oficjalny dzień referencyjny / dzień odniesienia pro closed ok
4 Apr 7 '19 pol>eng komora wałowa shaft chamber pro closed ok
4 Apr 6 '19 pol>eng szeroko pojęta obróbka metalu wide range of metalworking services / processes pro closed no
- Apr 6 '19 pol>eng Postarzamy elementy giving the elements an antique / weathered / aged / vintage look / appearance pro closed no
4 Apr 6 '19 pol>eng Dzień obserwacji observation date pro closed ok
4 Apr 6 '19 eng>pol seat of puncture miejscie wkłucia pro closed ok
- Apr 6 '19 eng>pol determined in the exercise of [...] jurisdiction (szkoda będzie) skalkulowana / wyliczona w toku sprawowania jurysdykcji pro closed ok
- Apr 5 '19 pol>eng zaangażowanie odpowiedzialności polisowej to trigger policy liability / coverage pro open no
- Apr 5 '19 pol>eng kręcić kilometry banging out the miles / kilometers (on a bike) pro closed ok
- Apr 5 '19 pol>eng metoda rozgniatania grudek szpikowych technique of crushing marrow granules pro closed ok
4 Apr 5 '19 eng>pol vaccinifer źródło / inkubator materiału szczepionkowego pro closed ok
4 Apr 5 '19 eng>pol vaccine "farm" gospodarstwa / farmy będące źródłem materiału do produkcji szczepionek pro closed ok
- Apr 4 '19 pol>eng użyźniacze glebowe soil fertilizers pro closed ok
- Apr 5 '19 eng>pol exchanges of value wymiana o wartości pieniężnej / wymiana barterowa pro closed ok
- Apr 4 '19 pol>eng chłopi czynszowi leasehold peasants / peasantry pro closed ok
4 Apr 5 '19 pol>eng GRUNT TO GLEBA Soil is the cornerstone pro closed ok
4 Apr 4 '19 eng>pol close rate współczynnik / wskaźnik zawartych transakcji pro closed ok
- Apr 4 '19 eng>pol hemi - hub "HEMI" - koncetrator wymiany informacji pro closed ok
4 Apr 4 '19 eng>pol biennial statement sprawozdanie w cyklu dwuletnim pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last