Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Apr 4 '19 eng>pol Red Phone telefon w czerwonym stanowisku / punkcie celnym pro closed ok
4 Apr 2 '19 deu>pol Beschwerte obciążony (zapisem testamentowym) pro closed ok
4 Apr 3 '19 eng>pol by affidavit of evidence pisemne oświadczenie pod przysięgą przytaczające dowody w sprawie pro closed no
- Apr 3 '19 eng>pol thereof rzeczonego pozwu (o rozwód) pro closed no
- Apr 3 '19 eng>pol power tools elektronarzędzia pro closed ok
4 Apr 3 '19 eng>pol Guidance Workforce Reporting wytyczne dot. raportowania stanu zatrudnienia pro closed ok
3 Apr 3 '19 eng>pol on an invoice by invoice basis dla każdej faktury z osobna pro closed ok
4 Apr 3 '19 eng>pol execute and deliver a Mortgage securing podpisać i doręczyć zastaw hipoteczny zabezpieczajacy.... pro closed ok
- Apr 2 '19 eng>pol deliver to me doręczać / wręczać pro closed ok
- Apr 2 '19 eng>pol predisposal of assets podejmować decyzje dotyczące przyszłej sprzedaży aktywów (finansowych) pro closed ok
4 Apr 2 '19 eng>eng c of c certificate of charge pro closed no
- Apr 2 '19 eng>pol ultra-UV-cut z ultra-wysokim wpółczynnikiem blokowania promieni ultrafioletowych pro closed no
4 Apr 2 '19 eng>pol push-pulled wywiewane i nawiewane pro closed ok
4 Apr 1 '19 eng>pol bench stół (w domysle labolatoryjny, roboczy) pro closed ok
4 Apr 1 '19 eng>pol differential trigger lines róznicowe linie wyzwalania pro closed ok
4 Apr 1 '19 eng>pol differential reference clock różnicowy zegar odniesienia pro closed ok
4 Apr 1 '19 eng>pol communication backplane płyta magistrali pro closed ok
4 Apr 1 '19 pol>eng profil praktyczny (Master of Science in) Applied (Physical Therapy - M.Sc.A.PT.) pro closed ok
- Mar 23 '19 eng>pol Single- / double-cross hybrids mieszańce pojedyńcze lub dwuliniowe / podwójne lub czteroliniowe pro closed ok
- Mar 23 '19 eng>pol Single-cross hybrids with biotech traits mieszańce pojedyńcze (dwulinione) z cechami biotechnologicznymi pro closed ok
4 Mar 23 '19 eng>pol Open pollinated varieties odmiana zapylana swobodnie / naturalnie pro closed ok
- Mar 29 '19 deu>pol Kreditorenkonto rachunek zobowiązań pro open no
4 Mar 15 '19 pol>eng skrót L.m. No. of dwelling units / apartments/ flats pro closed ok
- Mar 14 '19 eng>pol to cryoprotect zastosować środek krioochronny / zabezpieczyć odczynnikiem ~m pro closed no
4 Mar 31 '19 eng>pol sub total vs grand total vs grade total suma częściowa vs duma całkowita vs suma w/g gatunku/klasy pro closed ok
4 Mar 31 '19 deu>pol Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen maksymalna graniczna zdolność zwarciowa pro closed ok
4 Feb 7 '19 eng>pol US Trademark Security Agreement umowa o ustanowienie zastawu (rejestrowego) na prawie ochronnym na znaku towarowym USA pro closed no
- Mar 23 '19 eng>pol precision science ścisłe metody naukowe pro closed no
- Mar 18 '19 pol>deu brutto duze Bruttoeinkommen (vor ZUS Sozialabgaben) pro open no
4 Mar 29 '19 eng>pol self-cellulose celuloza (pochodzenia roślinnego) pro closed ok
4 Mar 30 '19 deu>pol Vermerk notatka urzędowa / protokół z posiedzenia sądu pro closed ok
4 Mar 19 '19 eng>pol banker acceptance drafts weksel bankowy pro closed no
- Mar 14 '19 pol>eng wiatr sztormowy gale-force wind pro open no
- Mar 19 '19 eng>pol commercial acceptance drafts weksel handlowy pro open no
- Mar 21 '19 eng>pol ALWAYS ACCESSIBLE ALWAYS AFLOAT AT BOTH ENDS zawsze dostępne nabrzeże o dostatecznej głębokokości na obu krańcach podróży / przy za- - rozładunku pro closed no
4 Mar 21 '19 pol>eng przyrzecze river watershed/basin/catchment area/catchment basin/drainage area/drainage basin pro closed ok
4 Mar 21 '19 eng>pol staff assistant asystent personelu biura kongresmena pro closed no
4 Mar 21 '19 eng>pol to subpoena wydać zarządzenie przedstawienia (sądowi) formularzy demograficznego spisu ludności pro closed ok
4 Mar 21 '19 eng>pol cut przejście (kamery na.../ ujęcie/zblizenie / zmiana ujecia/perspektywy (kamery) na obraz/widok/scenę pro closed ok
- Mar 28 '19 eng>pol structuring of the resulting issuer's subsequent listing strukturyzacja następczych notowań giełdowych emitenta powstałego (w wyniku przejęcia odwrotnego) pro closed ok
- Mar 29 '19 pol>eng dr n. biol. med. dr n biol. med. [translator's note: holder of an academic title of a doctor of biological and.. pro just_closed no
4 Mar 22 '19 eng>pol [through] legal discovery [poprzez] procedurę ujawnienia / wyjawienia (przez strony) materiału / środka dowodowego pro closed ok
4 Mar 28 '19 pol>eng podbite bolstered / intensified / enhanced / strengthened / amplified / reinforced / boosted / emphasized pro closed ok
- Mar 28 '19 pol>eng tani lans cheap publicity stunt pro closed ok
4 Mar 24 '19 eng>pol expression of the software forma wyrażenia oprogramowania/programu komputerowego pro closed ok
4 Mar 24 '19 eng>pol float wprowadzić (spółkę/firmę) na giełdę pro closed ok
4 Mar 24 '19 eng>pol reach your account (płatność) nie zostanie odnotowana na Twoim koncie/rachunku pro closed no
- Feb 17 '19 pol>eng międzysamorządowy inter-authority / intergovernmental at the local level pro closed ok
- Jan 12 '19 eng>pol securities fraud manipulacja instrumentami finansowymi pro open no
4 Jan 13 '19 eng>pol Series Seed Preferred Stock and Warrant Purchase Agreement Umowa kupna uprzywilejowanych akcji serii/klasy/emisji załozycielskiej i warrantow (subskrypcyjnych) pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last