Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 9 '10 eng>sve water softener vattenavhärdare pro closed ok
4 Jun 9 '10 eng>sve Formwork gjutform pro closed ok
- Jun 8 '10 sve>eng genomföringarna the bushings; the bushing insulators pro closed ok
4 Jun 8 '10 eng>sve Shuttle trading (trader) handel över gränserna; gränsöverskridande handel pro closed ok
4 Jun 8 '10 deu>sve Koppellenkerhinterachse halvstel bakaxel pro closed ok
4 Jun 8 '10 sve>eng koddosa authenticator pro closed ok
- Jun 8 '10 sve>eng Landeri leasehold agricultural property pro closed ok
- Jun 8 '10 deu>sve Lehrgespräch handledning pro closed ok
4 Jun 7 '10 sve>eng Klyv- och hyvellinje / Kluvna och hyvlade produkter resawing and planing line / resawn and planed products pro closed ok
4 Jun 7 '10 sve>eng 3D-mätram 3D scanner pro closed ok
- Jun 7 '10 eng>sve gusset plate hörnplåt; vinkelplåt pro open no
- Jun 7 '10 eng>sve Edge guide kantstyrning pro closed ok
3 Jun 7 '10 eng>sve rated input current märkvärde för inström pro closed ok
4 Jun 6 '10 eng>sve Direct Marketing Executive direktmarknadsföringschef; chef för direktmarknadsföring pro closed ok
4 Jun 6 '10 eng>sve Parts Advisor reservdelssäljare pro closed ok
4 Jun 7 '10 eng>sve Scissor table saxbord pro closed ok
4 Jun 7 '10 eng>sve Clinical Data Management hantering av kliniska data pro closed ok
4 Jun 5 '10 eng>sve birdcage scaffold fristående byggnadsställning pro closed ok
- Jun 5 '10 eng>sve maintained contact switch hållkontakt pro closed no
- Jun 5 '10 eng>sve momentary contact switch momentan omkopplare pro closed no
4 Jun 4 '10 sve>eng plåster (into US English) band-aid pro closed ok
4 Jun 1 '10 eng>sve X-ray backscatter bakåtspridning av röntgenstrålning pro closed ok
4 Jun 2 '10 eng>sve white box stores tillverkare av omärkta datorer pro closed ok
3 May 31 '10 sve>eng uppriktning / nedriktning up direction / down direction pro closed ok
- May 28 '10 eng>sve lace fence staket/stängsel med spets pro closed ok
- May 28 '10 sve>eng utdebitering pass-through expenses pro open no
- May 28 '10 sve>eng driftel electricity for common purposes pro closed ok
- May 27 '10 eng>sve short read error för lite data läst pro closed ok
4 May 26 '10 deu>sve Scheibendrossel vridventil; plattventil pro closed ok
4 May 26 '10 eng>sve In witness whereof, for all pertinent purposes till bevis härpå, för alla relevanta ändamål pro closed ok
4 May 26 '10 eng>sve super tropical bleach klorkalk (STB) pro closed ok
- May 26 '10 eng>sve "Official Solicitor" överförmyndare pro just_closed no
- May 24 '10 sve>eng distansfäste positioning spacer pro closed ok
4 May 23 '10 sve>eng Inkrokningshöjd (sling) hook-up height pro closed ok
4 May 22 '10 sve>eng avbärarhjul guide wheel; bumper (wheel) pro closed ok
- May 22 '10 sve>eng Jämförelsealternativ treatment options pro closed ok
4 May 22 '10 eng>sve medical assistant sjukvårdsbiträde pro closed ok
4 May 21 '10 sve>eng bakad withdrawn; pulled back pro closed ok
4 May 20 '10 eng>sve fusion splicer fibersvets pro closed ok
4 May 20 '10 deu>sve von der Vollziehung ausgesetzt beviljad uppskov med verkställighet pro closed ok
- May 20 '10 eng>sve download queue hämtningskö pro closed ok
4 May 20 '10 sve>eng löpvagn carriage pro closed ok
- May 20 '10 eng>sve octet åttabitsgrupp; byte pro closed ok
4 May 19 '10 eng>sve Leased line (3.4 KHz/2-wire) 2-tråds hyrd förbindelse för allmän telefoni pro closed ok
4 May 19 '10 eng>sve Eligible Hedged Items poster berättigade för säkringsredovisning pro closed ok
4 May 18 '10 deu>sve gegenständliche Garantie denna garanti pro closed ok
4 May 18 '10 deu>sve Wandlung häva ett avtal pro closed ok
4 May 18 '10 deu>sve Einzelstammwirtschaft plockhuggning pro closed ok
- May 18 '10 deu>sve Einzelbaumwirtschaft gallring i skogsbruk pro closed no
4 May 17 '10 eng>sve Other comprehensive income övrigt totalresultat; other comprehensive income pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last