Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 May 17 '10 eng>sve forward bias förspänd i framriktningen pro closed ok
4 May 17 '10 sve>eng Fasadmätarskåp outdoor meter enclosure pro closed ok
- May 17 '10 sve>eng motinstans counterbalance (agency); watchdog pro just_closed no
4 May 17 '10 sve>eng Införingshylsa introducer sheath pro closed ok
4 May 17 '10 eng>sve ring down current ringström pro closed ok
4 May 17 '10 eng>sve picker kanalväljare pro closed ok
- May 15 '10 eng>sve flash drum avskiljningstrumma pro closed ok
4 May 13 '10 deu>sve "Zwischenstücke" ST-sträckor pro closed ok
- May 13 '10 eng>sve hila hilum pro closed ok
4 May 12 '10 deu>sve Halbschr. titelblad pro closed ok
4 May 12 '10 sve>eng formeringsvira forming screen pro closed ok
4 May 12 '10 sve>eng torkvira dryer screen; mesh dryer pro closed ok
4 May 12 '10 eng>sve Adequate remedy in law tillfredsställande rättsligt förfarande pro closed ok
4 May 11 '10 eng>sve cardiothoracic ratio (CTR) kardiothorakal kvot pro closed ok
- May 11 '10 eng>sve founding partners grundare och delägare pro closed ok
4 May 10 '10 deu>sve "Trans in V5" transition vid V5 pro closed ok
4 May 10 '10 eng>sve exhaust air intake avgasinlopp pro closed ok
4 May 9 '10 eng>sve thermal rate-of-rise detectors detektorer för temperaturökningens hastighet pro closed ok
- May 9 '10 eng>sve trunk trunkledning pro closed no
- May 9 '10 eng>sve Spur wheel cylindriskt kugghjul; snäckhjul pro closed no
- May 9 '10 eng>sve Knurled nut räfflad mutter pro closed no
4 May 9 '10 eng>sve Distance sleeve distanshylsa pro closed ok
4 May 7 '10 eng>sve Choses in action immateriella rättsobjekt pro closed ok
4 May 7 '10 sve>eng hål-tappväxelmotor hollow shaft gear motor pro closed ok
- May 5 '10 eng>sve assumed contracts underförstådda avtal pro closed ok
4 May 6 '10 sve>eng fastställelseintresse interest in declaratory judgment pro closed ok
4 May 5 '10 eng>sve Wrong-pocket provision klausul om felaktig äganderättsövergång pro closed ok
4 May 4 '10 sve>eng apporterad kanalisation in-kind (telecom) trunkway assets pro closed ok
- May 4 '10 sve>eng aktbilagering appendix filing pro closed ok
4 May 4 '10 eng>sve trailing quiet zone tomt slutområde pro closed ok
4 May 3 '10 eng>sve leading quiet zone tomt startområde pro closed ok
- May 3 '10 eng>sve barcode engine Barcode Engine© pro just_closed no
- May 3 '10 eng>sve firing and burning ramps ramper för att bränna och elda pro closed no
4 May 3 '10 deu>sve Aufdoldung upptvinnad lina pro closed ok
4 May 1 '10 sve>eng sicc sd sicca syndrome pro closed ok
- Apr 30 '10 sve>eng nummerstäder numbered cities pro just_closed no
- Apr 29 '10 sve>eng synkonsulent visual impairment specialist pro closed ok
4 Apr 28 '10 sve>eng pilar fram (in this context) scrolling to pro closed ok
4 Apr 28 '10 sve>eng ingen HT no home help : community services pro closed ok
- Apr 28 '10 eng>sve liquid petroleum gas gasol pro closed ok
4 Apr 27 '10 sve>eng lysterhållare candle sconce pro closed ok
4 Apr 27 '10 sve>eng omgång corridor pro closed ok
4 Apr 27 '10 sve>eng festongbård festoon border pro closed ok
2 Apr 27 '10 eng>sve lift seats (säten med) säteslyft pro closed ok
- Apr 27 '10 sve>eng en representationsbostad av europeiskt snitt a country residence of European standard pro closed ok
4 Apr 26 '10 sve>eng AF-del Administrative Regulations section pro closed ok
- Apr 27 '10 sve>eng ordermottagning receiving orders pro closed no
4 Apr 24 '10 sve>eng Intäckningar coverings pro closed ok
- Apr 24 '10 eng>sve Optic cup caliculus ophthalmicus pro closed no
- Apr 24 '10 sve>eng svarar i tvistemål is a defendent in civil cases pro just_closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last