Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Aug 17 pol>eng uszczelka ślizgowa wear ring pro closed ok
- Aug 17 pol>eng w planie (specified) in the plan pro open no
4 Aug 16 pol>eng w pozycji wbudowania in the as-installed position/in the final installed position pro closed ok
- Aug 13 eng>pol pre-fertilized water woda wstępnie nawożona pro open no
4 Aug 11 pol>eng wody spągowe floor water pro closed ok
4 Aug 9 rus>eng Здание решено в едином объёме The building was designed as a stand-alone unit. pro closed ok
- Aug 9 rus>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Aug 8 eng>pol to dead-end blokować pro closed ok
4 Aug 7 eng>pol post combustion thermal oxidation plant with regenerative thermal recovery instalacje katalitycznego dopalacza odgazów z regeneracyjnym odzyskiem ciepła pro closed ok
- Aug 6 eng>pol pre-finished steel coil and sheet powlekane stalowe zwoje taśm i arkusze blaszane pro closed no
- Aug 6 eng>pol Agrément Certificate certyfikat zatwierdzenia pro closed ok
3 Aug 5 eng>pol Armoring filler zaprawa zbrojeniowa pro closed ok
4 Aug 5 rus>eng КСПл-К1 Command Signal Field left -К1 pro closed ok
4 Aug 5 rus>eng БСУ-7М/БУС101-1 on-board control system БСУ-7М//on-board management system БУС101-1 pro closed ok
4 Aug 5 rus>eng БУРК digital standby loop control unit pro closed ok
- Aug 3 eng>pol perimeter-less environments zabezpieczenie firmowego środowiska oparte na modelu zerowego zaufania. pro open no
- Jul 29 rus>eng характеристика поступления вещества в окружающую среду entry characterization of the substance into the environment pro closed ok
4 Jul 29 rus>eng некротическое действие necrotizing effect pro closed ok
4 Jul 29 rus>eng информационное досье (национальных частей Реестра) information file (national parts of the Register) pro closed ok
3 Jul 27 eng>pol overcharge or catch-up capacities zdolność do przeładowania i doładowania (wsadu) pro closed ok
4 Jul 26 eng>pol plumbing-up pionowanie/dokładne ustawienie w pionie pro closed ok
- Jul 24 eng>pol simmer discharge prąd postojowy pro just_closed no
4 Jul 23 pol>eng zabezpieczenie zanikowe undervoltage protection pro closed ok
- Jul 23 eng>pol metal pan landing spocznik w kształcie miski metalowej/blaszanej pro just_closed no
- Jul 21 pol>eng Udźwig haka hook's lifting capacity pro open no
- Jul 21 pol>eng Podwieszany zbiornik gaśniczy under-slung fire-fighting bucket pro open no
- Jul 20 rus>eng Вы уже никогда не захотите вернуться в прошлое you will never want to go back in time/return to the past pro closed no
NP Jul 19 pol>eng Zaślepiona końcówka rury pipe end fitted with a blind flange/blanked-off pipe end/closed-off pipe end pro open no
4 Jul 17 eng>pol torque-angular velocity of the motor iloczyn momentu obrotowego i prędkości kątowej silnika pro closed ok
4 Jul 17 eng>pol input zmienne wejściowe pro closed ok
- Jul 17 eng>pol feedback system układ sprzężenia zwrotnego pro just_closed no
- Jul 17 rus>eng ферма теплицы (vs. каркас) greenhouse rafter pro closed ok
4 Jul 17 pol>eng upust płuczący flushing sluice pro closed ok
4 Jul 17 rus>eng торцевое окно gable-wall window/gable-end window pro closed ok
- Jul 16 rus>eng крепежная балка mounting beam pro closed no
- Jul 15 eng>pol non-captive dual-band WLAN antenna niewbudowana dwuzakresowa antena WLAN pro closed no
4 Jul 15 eng>pol sliding screed podkład podłogowy na warstwie poślizgowej/jastrych ułożony na warstwie rozdzielającej pro closed ok
- Jul 15 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jul 14 eng>pol air bustle kanał dopływu powietrza pro closed ok
4 Jul 14 eng>pol economizer banks zespoły ekonomizerów pro closed ok
4 Jul 11 eng>pol tie-chase zaokrąglenie na krawędzi pro closed ok
4 Jul 11 eng>pol screed box skrzynka wyrównujaca pro closed ok
4 Jul 11 eng>pol banding powstawanie pasm/pasmowanie pro closed ok
4 Jul 11 eng>pol sink or source reactive power odbiornik lub źródło mocy biernej pro closed ok
- Jul 9 eng>pol touch proof connector złącze (Touch Proof) zabezpieczone przed możliwością porażenia prądem przy dotyku pro closed no
- Jul 9 eng>pol touch proof connector złącze Touch Proof bezpieczne w dotyku pro closed no
4 Jul 9 eng>pol jumper connector przewód połączeniowy zworka pro closed ok
- Jul 9 eng>pol Flat-hole waterproof PG connector wodoodporna dławnica kablowa z gwintem pancernym PG do kabli płaskich pro open no
- Jul 8 eng>pol deuterium treatment poddanie działaniu gazu deuteronowego pro closed ok
4 Jul 8 eng>pol AC-coupled sprzężone z AC pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last