Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 May 10 '19 eng>pol emissions catalyst katalizator do ograniczenia emisji substancji szkodliwych pro closed ok
4 May 8 '19 eng>pol spent lime wapno defekosaturacyjne pro closed ok
3 Mar 9 '19 eng>pol (half) barometrically poniżej pełnej wysokości rury barometrycznej pro closed ok
- Mar 9 '19 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Mar 1 '19 eng>pol Ni site-type lithium nickel oxide podstawiony przy niklu tleneku niklu i litu pro closed no
- Feb 19 '19 pol>eng bateriowóz battery trailer pro just_closed no
3 Feb 15 '19 eng>pol flooding additive domieszka polimerowa do powodzi chemicznej pro closed ok
- Feb 8 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Feb 8 '19 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Feb 4 '19 eng>pol heated into połączono skurczowo przez rozgrzanie pro closed ok
4 Feb 2 '19 eng>pol Polyperfluoroethene / -propene tetrafluoroetylen / heksafluoropropylen (Teflon FEP) pro closed ok
4 Feb 2 '19 eng>pol fritted gas distributor rozdzielacz gazu ze spieku szklanego pro closed ok
4 Feb 1 '19 rus>pol модельная среда płyn modelowy (imitujący żywność) pro closed ok
4 Jan 23 '19 pol>eng na on pro closed ok
4 Jan 20 '19 rus>pol монобутил-тин-трихлорид trichlorek monobutylocyny pro closed ok
4 Jan 20 '19 rus>pol тремкарта karta awarii w transporcie tremcard/kart awarii transportowej tremcard pro closed ok
- Jan 20 '19 rus>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jan 16 '19 eng>pol liquid pool fire pożar rozlewiska cieczy pro closed ok
4 Jan 8 '19 eng>pol water washable solvent penetrant zmywalny wodą/usuwalny rozpuszczalnikiem pro closed ok
4 Jan 3 '19 pol>eng Zasób budulca supplies/supply of building material(s) pro closed ok
4 Oct 21 '18 pol>eng zawiesina pyłowo-gazowa dust-gas suspension pro closed ok
- Oct 5 '18 eng>pol 2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol 2-(2-heptadecy-8- enylo-2-imidazolino- 1-yl)etanol pro closed no
4 Oct 2 '18 eng>pol water hydratable polymer polimer absorbujący wodę pro closed ok
- Oct 2 '18 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Aug 26 '18 eng>pol cationic species forma kationowa pro closed ok
- Aug 26 '18 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Aug 14 '18 eng>pol monoperthalic acid kwas monoperftalowy pro closed ok
4 Jul 13 '18 eng>pol soluble gluco fibre rozpuszczalne włókno kukurydziane pro closed ok
- Jul 13 '18 eng>pol magnesium glycinate glutamine chelate glicyl (chelat) magnezowy glutaminy pro just_closed no
4 Jul 13 '18 eng>pol silica propylene glycol krzemionka, glikol propylenowy pro closed ok
3 Jun 20 '18 eng>pol clipping modyfikacja rozmiaru (ang. clipping) pro closed ok
4 Jun 20 '18 eng>pol collapse temperature temperatura załamania pro closed ok
- May 30 '18 eng>pol down-cone-with-pulsed jet (reactor) reaktor w kszałcie stożka skierowanego wierzchołkiem w dół z wtryskiem impulsowym pro open no
- May 30 '18 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
- May 30 '18 eng>pol down-cone-enlarged-top w kszałcie stożka skierowanego wierzchołkiem w dół i rozszerzoną górną częścią (ang, down-cone-enlar pro open no
4 May 22 '18 eng>pol containment room obudowa/komora bezpieczeństwa pro closed ok
- May 12 '18 pol>eng kwas 2-hydroksypropylomerkapturowy (metabolit tlenku propylenu) (HPMA) 2-hydroxypropylmercapturic acid (metabolite of propylene oxide) pro open no
- May 12 '18 pol>eng kwas 3,4-dihydroksybutylomerkapturowy (metabolit 1,3-butadienu) (DHBMA) 3,4-dihydroxybutyl mercapturic acid (metabolite of 1,3-butadiene) pro open no
4 Mar 30 '18 eng>pol 3 aminoetilcarbazol-dimetilformamide 3-aminoetylokarbazol-dimetyloformamid pro closed ok
- Mar 30 '18 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Mar 28 '18 pol>eng przestrzeń około cząsteczkowa intergranular space pro closed ok
4 Mar 24 '18 pol>eng Błąd wskazania środowiska environment indication error pro closed ok
4 Mar 22 '18 eng>pol Pasty and solid process materials materiały eksploatacyjne o konsystencji ciała stałego i pasty pro closed ok
- Mar 21 '18 eng>pol barricade gniazdo na próbowkę pro closed no
4 Mar 17 '18 eng>pol buffing abrasion agent środek polerująco–ścierny/ ścierny środek polerski pro closed ok
4 Mar 17 '18 eng>pol displacement drying agent wypierający wodę środek osuszający pro closed ok
- Feb 28 '18 eng>pol chisel shaped crystal kryształ o kształcie dłuta pro just_closed no
2 Feb 3 '18 eng>pol media pad płytka do hodowli komórkowej/hodowlana pro closed ok
4 Jan 8 '18 eng>pol electrodes with high electrolyte discharge elektrody o wysokiej sprawności wywołania wyładowania elektrycznego w elektrolicie pro closed ok
- Dec 2 '17 eng>rus 2nd crop вторая порция/вторая партия материала pro open no
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last