Asked | Open questions | Answered First   Previous 6 7 8
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 27 '13 rus>eng принудительно they are driven pro closed ok
4 Dec 4 '13 pol>eng rutyl z wbudowanymi jonami rutile with incorporated ions pro closed no
- Dec 3 '13 eng>pol Leuco-methylthioninium bis(hydromethanesulfonate) leuko-metyltionin bis (hydrometansulfonian) pro closed ok
4 Nov 29 '13 pol>eng degradująco High temperatures degrade the substance. pro closed ok
- Nov 12 '13 eng>pol assay device urządzenia/aparaty do pomiaru krzepliwości krwi pro open no
- Nov 9 '13 pol>eng odpompować (kanister) do próżni pump (the canister) down to vacuum/evacuate the canister pro closed ok
4 Oct 31 '13 eng>pol guaranteed analysis zagwarantowana analiza pro closed ok
4 Oct 4 '13 pol>eng alkohol powrotny recycled alcohol pro closed no
4 Oct 4 '13 pol>eng aerozol ziarnisty granular aerosol pro closed no
4 Oct 3 '13 eng>pol myristamine oxide tlenek aminy mirystynowej pro closed ok
- Oct 2 '13 pol>eng utlenianie tlenem oxidation by oxygen / oxidation in the absence of oxygen pro closed ok
2 Oct 1 '13 pol>eng związki balastowe stabilizer compounds pro closed ok
- Oct 1 '13 pol>eng udział fraction pro closed ok
4 Sep 28 '13 pol>eng gazy kopalniane mine gases, mining gases pro closed ok
4 Sep 21 '13 eng>pol blank subtraction odjęcie wartości dla próby ślepej, odejmowanie próby ślepej w analizie pro closed ok
- Sep 16 '13 eng>pol epoxy methacrylate epoksymetakrylan pro closed ok
4 Sep 14 '13 eng>pol inorganically bound fluoride fluorek związany nieorganicznie pro closed ok
4 Sep 8 '13 eng>pol Termosetting Ketone – Aldehyde Resin in Aqueous solution termoutwardzalna keto-aldehydowa żywica w roztworze wodnym pro closed no
- Sep 6 '13 eng>pol screening information Informacje dotyczące badań przesiewowych pro just_closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 6 7 8