Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Dec 2 '17 rus>eng spin dried подвергать центробежной сушке pro closed ok
- Oct 25 '17 pol>eng reakcja przybliżona modelem I rzędu reaction kinetics approximated by a first-order model pro closed ok
- Oct 25 '17 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Oct 24 '17 pol>eng zbiór ćwiczeń selected exercises in chemistry/exercises in chemistry pro closed no
4 Oct 5 '17 eng>pol in-flight test badanie w dynamicznych warunkach przepływowych pro closed ok
- Sep 18 '17 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 Sep 15 '17 eng>pol at the vicinity of -OH groups w okolicy grup hydroksylowych pro closed ok
4 Sep 6 '17 eng>pol bulk crystallinity masowy lub objętościowy stopień krystaliczności pro closed ok
4 Sep 6 '17 eng>pol C-rate współczynnik C pro closed ok
- Aug 6 '17 eng>pol intact in vivo/w żywym organizmie pro just_closed no
4 Aug 6 '17 eng>pol tris(2,3- dibromopropyl) phosphate tris(2,3-dibromopropylo)fosforan pro closed ok
4 Aug 5 '17 eng>pol C3-compound związki chemiczne zawierające trzy atomy węgla pro closed ok
- Jul 30 '17 eng>pol light path na drodze promienia świetlnego pro closed no
4 Jul 29 '17 eng>pol relative molecular mass względne masy cząsteczkowe pro closed ok
4 Jul 20 '17 eng>pol cross grain w kierunku poprzecznym do orientacji ziaren pro closed ok
4 Jul 17 '17 eng>pol surfacing film film do tworzenia wierzchniej warstwy/warstwa nawierzchniowa pro closed ok
4 Jul 12 '17 rus>eng железоокисная слюдка micaceous iron oxide pro closed ok
- May 30 '17 eng>pol refined udoskonalone pro closed no
- May 24 '17 rus>eng переменными визуализируемыми свойствами optically variable ink which changes colour characteristics when the viewing angle changes pro closed ok
- May 23 '17 pol>eng utwory [alkaliczne i kwasowe; chloro-organiczne] (alkaline and acid/acidic, chloro-organic) substances pro closed no
4 May 16 '17 eng>pol declared temperature regime zalecana temperatura suszenia piecowego pro closed ok
- May 16 '17 eng>pol base warstwa podkladowa pro closed ok
4 May 4 '17 eng>pol capped zakończony pro closed ok
- May 1 '17 rus>eng МССР mid-chain chlorinated paraffins pro open no
- May 1 '17 rus>eng Answer hidden by answerer pro open no
4 Apr 26 '17 eng>pol neat pH pH w stanie nierozcieńczonym pro closed ok
- Apr 15 '17 eng>pol superior chemistry wiodąca technologia w przemyśle chemicznym pro closed no
4 Apr 12 '17 rus>eng многооборотные бочки reusable barrels pro closed ok
3 Apr 5 '17 eng>pol Headspace Enrichment over a Neat Sample Preparation wzbogacenie fazy nadpowierzchniowej ponad.... pro closed ok
- Mar 29 '17 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 Mar 23 '17 eng>pol mixture mieszanina pro closed ok
4 Feb 3 '17 eng>pol carbonochloridate chlorowęglan/chloromrówczan pro closed ok
- Jan 29 '17 rus>eng конгломераты частиц conglamorations of particles pro just_closed no
4 Jan 20 '17 eng>pol differential scanning calorimetry pattern wykres pro closed ok
4 Jan 16 '17 eng>pol gums żywice pro closed ok
- Jan 12 '17 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
- Dec 7 '16 eng>pol to wet out zwilżać pro closed no
4 Dec 6 '16 pol>eng czas pełnego wiązania time for complete bonding pro closed ok
3 Oct 30 '16 eng>pol comma coating powlekanie nożowe pro closed ok
2 Oct 11 '16 eng>pol metallodrug lek znany jako metalowiec/lek zawierający nieorganiczne związki platyny i srebra pro closed ok
- Sep 29 '16 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Sep 5 '16 eng>pol adventitious carbon węgiel/warstwa węglowa z zanieczyszczeń przypadkowych pro closed ok
4 Jul 28 '16 eng>pol Stripped and phosphated steel structure konstrukcja stalowa z powierzchnią oczyszczoną i fosforanowaną pro closed ok
4 Jun 27 '16 eng>pol radius pierwiastek o małym promieniu atomowym pro closed ok
- Jun 14 '16 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 May 3 '16 eng>pol overhead stirrer mieszadło górne pro closed ok
4 Mar 9 '16 eng>pol One-hand insert wkładka do obsługi jedną ręką pro closed ok
- Mar 8 '16 pol>eng wyniesienie mikroelementów z plonem microelement outputs with the crop pro closed no
- Mar 8 '16 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed no
4 Feb 27 '16 pol>eng koagulowany układ coagulated system pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last