Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 19 '17 rus>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jul 27 '17 pol>eng z rąk ks. bpa przyjęła (sakrament Bierzmowania) received the Sacrament of Confirmation from the hands of His Excellency the Most Reverend Bishop pro closed no
1 Jul 18 '17 eng>pol this copy is not valid unless prepared on an engraved border displaying date niniejsza kopia jest nieważna, jeżeli nie jest wykonana na papierze z wytłaczanym obwodem pro closed ok
4 May 17 '17 eng>pol NMIV bez pierwszej litery drugiego imienia pro closed ok
- Mar 3 '17 eng>pol by writ and complaint poprzez wniesienie pisemnego pozwu (o rozwód)/wniesiona w formie pisemnego pozwu (o rozwód) pro closed no
4 Jan 14 '17 eng>pol APA seal and signature is attested prawdziwość pieczęci i podpisu asystenta agenta politycznego (APA) są potwierdzone pro closed ok
4 Nov 19 '16 eng>pol unestablished research staff personel badawczy kontraktowy/badacze kontraktowi pro closed ok
4 Nov 19 '16 pol>eng T Yes pro closed ok
- Nov 19 '16 pol>eng K.S. Katedra Skarbowości pro just_closed no
- Nov 19 '16 pol>eng Answer hidden by answerer pro just_closed no
- Nov 5 '16 pol>eng zmieniona wartość changed entry pro closed ok
- Nov 5 '16 pol>eng akta zbiorowe rejestracji małżeństwa the composite marriage registration file pro closed ok
- Nov 2 '16 pol>eng Działalność pozaetatowa off-the-clock activities////activities/assignments beyond work hours pro closed no
4 Nov 1 '16 eng>pol restricted commercial class ograniczenie prowadzenia pojazdów użytkowych do terytorium Kanady pro closed ok
4 Nov 1 '16 eng>pol Cond/End warunki/zatwierdzenia pro closed ok
4 Oct 24 '16 eng>pol building cleaning custodial dozorca odpowiedzialny za utrzymanie czystości budynków pro closed ok
4 Sep 17 '16 eng>pol visual sorter specjalista ds.sortowania wzrokowego pro closed ok
4 Sep 17 '16 eng>pol PPR process ocena pracy pracownika według standardów firmy Poundland (ang. Poundland Performance Review) pro closed ok
4 Aug 31 '16 eng>pol AO level subsidiary passes recorded zaliczenia drugorzędne na poziomie alternatywnym zwyklym pro closed ok
3 Aug 19 '16 eng>pol common level poziom powszechny pro closed ok
4 Jul 12 '16 eng>pol minister of spiritual science pastor spiritualizmu naukowego pro closed ok
- Jul 3 '16 eng>pol backer copy kopia zapasowa pro closed ok
3 Jun 14 '16 eng>pol county maintenance prace konserwacyjne dla hrabstwa/utrzymanie i konserwacja dróg w hrabstwie pro closed ok
4 May 8 '16 eng>pol secretary of commonwealth Sekretarz Wspólnoty Massachusetts pro closed ok
- May 6 '16 pol>eng Oświadczenie do celów podatkowych i składkowych declaration for tax and contribution purposes pro closed ok
4 May 6 '16 eng>pol city making this return nazwa miasta sporządzającego niniejszy dokument pro closed ok
4 Mar 10 '16 eng>pol driver manager kierownik /menedżer zespołu kierowców pro closed ok
4 Feb 11 '16 pol>eng logistyka zaopatrzenia i produkcji supply and production logistics pro closed ok
- Feb 10 '16 pol>eng w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części regarding the list of official names of localities and their parts pro closed ok
- Feb 10 '16 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jan 11 '16 eng>pol a true certificate wierna kopia aktu urodzenia pro closed ok
- Jan 8 '16 pol>eng brać udział w czynności take part/participate in the proceedings pro closed ok
4 Jan 7 '16 eng>pol Hindu-Unmarried hindus/kawaler, nieżonaty, w stanie wolnym pro closed ok
- Jan 7 '16 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jan 4 '16 eng>pol legacy and current technologies developing transactions ze starymi i współczesnymi technologiami, rozwijając aplikacjie zarządzania transakcjami, pro closed no
4 Dec 2 '15 pol>eng z innego tytułu based on any other benefit/entitlement//on any other account pro closed ok
4 Nov 26 '15 eng>pol hotel house keeper pracownik służby pięter pro closed ok
4 Nov 24 '15 eng>pol Basic Info Literacy & Research podstawowe kompetencje informacyjne i umiejętności wyszukiwania informacji pro closed ok
4 Nov 24 '15 eng>pol Biology Nonscience Majors I biologia I dla studentów nieukierunkowanych na nauki ścisłe pro closed ok
4 Nov 24 '15 eng>pol Probability-Dec Analy-Bus Stat prawdopodobieństwo - analiza decyzyjna - statystyka gospodarcza pro closed ok
- Nov 24 '15 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Nov 24 '15 eng>pol Statistical data analy-Mgt Sci statystyczna analiza danych - badania operacyjne pro closed ok
- Nov 2 '15 pol>eng Akta zbiorowe (USC) aggregate records (Office of Vital Records and Statistics) pro just_closed no
4 Oct 24 '15 eng>pol addl. distt. magistrate dodatkowy sędzia okręgowy pro closed ok
4 Sep 12 '15 pol>eng żelaznik iron goods peddler/hawker pro closed ok
4 Sep 12 '15 pol>eng rzekomi małżonkowie presumed spouses/presumably married couple pro closed ok
4 Sep 11 '15 pol>eng Koszernik shochet /kosher butcher pro closed ok
4 Aug 29 '15 eng>pol grace marks stopień dopuszczający (grace w indyjskiej skali ocen szkolnych) pro closed ok
4 Aug 6 '15 pol>eng zgodność dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia document compliance with the law of the place of issue pro closed ok
4 Jun 18 '15 eng>pol capstone kurs kończący program pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 Next