Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 11 '15 pol>eng proszę o własną żywność Allow patient to bring own food on board. pro closed ok
- Jun 11 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jun 8 '15 eng>pol kitchenman pracownik kuchenny pro closed ok
4 Jun 7 '15 pol>eng test na uprawnienia operatora test for road-cutter operator licence pro closed ok
4 May 30 '15 pol>eng ogólnokształcąca szkoła artystyczna dająca uprawnienia zawodowe fine arts high school awarding professional certifications pro closed ok
- May 8 '15 eng>pol vital event records Rejestr Urodzin, Ślubów i Zgonów pro closed no
4 May 8 '15 eng>pol valuable foundation identity document ważny podstawowy dokument tożsamości pro closed ok
4 May 3 '15 pol>eng czas i miejsce zgonu/znalezienia zwłok the place and time of death/the time and location the body was discovered pro closed ok
- Apr 30 '15 eng>pol joint secretary to govt. Podsekretarz Rządu Indii (ang. joint secretary to government) pro just_closed no
4 Apr 30 '15 eng>pol SPL. METROPOLITAN MAGISTRATE Specjalny Sędzia Metropolitalny pro closed ok
4 Apr 2 '15 pol>eng badania materiałograficzne materialographic testing pro closed ok
4 Mar 26 '15 eng>pol insurance writer agent ubezpieczeniowy (ang. insurance underwriter) pro closed ok
- Mar 18 '15 pol>eng Pułk Ułanów Zasławskich Regiment of Zaslav Uhlans/Zaslav Uhlan Regiment pro closed no
- Mar 9 '15 pol>eng lektorat centrum językowe pro just_closed no
- Feb 11 '15 eng>pol fiscal cases zaświadczenie z Prokuratury Fiscal dotyczące badań pośmiertelnych pro closed ok
- Feb 9 '15 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Feb 9 '15 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Dec 18 '14 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed no
4 Nov 27 '14 pol>eng etyka, etykieta tłumacza Translator's and Interpreter's Code of Ethics and Standards of Professional Conduct pro closed ok
- Nov 27 '14 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Nov 26 '14 pol>eng karta słuchacza graduate school transcript pro closed ok
4 Nov 26 '14 eng>pol presents this przyznaje ten Certyfikat Szkolenia pro closed ok
- Nov 4 '14 eng>pol lay-over period czas na drodze między kursami pro closed ok
- Nov 4 '14 eng>pol due regard will be taken odpowiednio uwzględnia się pro open no
- Nov 4 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
4 Oct 31 '14 pol>eng czasowy udział the time share (of the smoking process within the total thermal treatment cycle) pro closed ok
3 Aug 27 '14 eng>pol chief resident officer Dyrektor Administracyjny Szpitala pro closed ok
4 Aug 20 '14 pol>eng stolarz maszynowy woodworking machine operator pro closed ok
4 Aug 11 '14 pol>eng Praktyka w Kancelarii Adwokackiej Anny Nowak Internship in the Law Office of Anna Nowak easy closed ok
4 Mar 27 '14 pol>eng rok nadania tytułu Degree/Title Award Date pro closed ok
4 Mar 20 '14 pol>eng lubianego kolegę całego zespołu a colleague liked by the whole team pro closed ok
4 Mar 19 '14 pol>eng wyróżniający się dużym zaangażowaniem He stands out by his great dedication to the tasks entrusted to him. pro closed ok
4 Mar 19 '14 pol>eng że tracimy w nim (with his departure) we are losing an excellent worker pro closed ok
4 Mar 18 '14 pol>eng opinia Reference letter pro closed ok
- Mar 12 '14 pol>eng nieautoryzowana stacja obsługi pojazdów Not-authorized (Unaffiliated) vehicle service station easy closed ok
4 Jan 11 '14 eng>pol YP year of production of the certificate pro closed ok
4 Jan 11 '14 eng>pol right of residence at immigration prawo zamieszkania podczas imigracji pro closed ok
- Dec 30 '13 pol>eng dokonanie rozeznania (responsible for) gathering intelligence/information on/ surveying pro closed no
- Nov 22 '13 eng>pol Code number of house where name is added kod domu pod którym nazwisko jest przypisane pro closed ok
4 Oct 16 '13 eng>pol visa issuing post miejsce/placówka wydania wizy pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3