Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Sep 23 '17 eng>pol Lottery Task zadanie wymagające wybranie z przeczytanej listy numerów kończących się na dwóch danych cyfrach pro closed no
- Sep 23 '17 eng>pol Elevator counting test badanie przedłużonej koncentracji wymagające od pacjenta liczenia niskich tonów pro open no
4 Aug 29 '17 eng>pol gratuity wdzięczność/dar serca pro closed ok
- Aug 29 '17 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Aug 18 '17 eng>pol diminish their persona umniejszyć swoją osobowość pro closed ok
- Aug 7 '17 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jul 12 '17 pol>eng włączać do życia społecznego social inclusion (pol. włączanie do życia społecznego) pro closed ok
- Jul 5 '17 pol>eng samosterowność "self-initiative"/"enterprising personality" pro closed ok
- Jul 3 '17 eng>pol loaded conversations rozmowy pełne ukrytych znaczeń, zaszyfrowanych przesłań i dwuznaczników pro closed ok
4 Jun 21 '17 pol>eng Zadaniowiec a goal-oriented individual/a go-getter/an action-oriented individua pro closed ok
- May 22 '17 rus>eng дезадаптация maladaptation pro closed ok
- May 20 '17 eng>pol bully prześladowca/gnębiciel/ pro closed no
- Apr 19 '17 eng>pol connect with yourself mieć kontakt ze swoimi emocjami/rozumieć własne emocje pro closed ok
4 Apr 9 '17 eng>pol goal-directed sequencing disruption zaburzenie sekwencjonowania zadań ukierunkowanych na cel (ang. goal-directed sequencing disruption) pro closed ok
4 Mar 27 '17 eng>pol visual organization organizacja wzrokowa/percepcyjna pro closed ok
4 Mar 27 '17 eng>pol visual spatial awareness orientacja przestrzenno-wzrokowa//wzrokowa orientacja przestrzenna pro closed ok
4 Mar 12 '17 rus>eng становятся фигурой take shape/assume a definite form pro closed ok
4 Mar 12 '17 rus>eng внутренние образования internal structures pro closed ok
4 Feb 8 '17 eng>pol anticipatory dread lęk antycypacyjny/ lęk przed lękiem pro closed ok
4 Feb 1 '17 pol>eng skala tenowa T-score scale pro closed ok
- Feb 1 '17 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Feb 1 '17 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jan 23 '17 eng>pol self-consciousness vs self-awareness nadmierna samoświadomość vs samoświadomość . pro closed ok
- Jan 21 '17 rus>eng обращение recourse to pro closed no
- Jan 21 '17 rus>eng перерабатывать work through traumatic experiences pro closed no
4 Jan 21 '17 rus>eng клинически выраженный symptomatic pro closed ok
- Dec 29 '16 rus>eng малопродуктивен (in context) has reduced ability to perform activities of daily living (ADL) pro closed ok
4 Dec 3 '16 eng>pol centering yourself skupienie uwagi na jednym centrum/zogniskowanie świadomości//uzyskanie wewnętrznej równowagi pro closed ok
4 Nov 14 '16 eng>pol identity of an object tożsamość podmiotu pro closed ok
- Nov 13 '16 pol>eng Badania zawodowoznawcze vocational orientation test pro open no
4 Nov 12 '16 eng>pol NORMALISING RATIONALE terapia polegająca na racjonalnym uzasadnieniu objawów pro closed ok
- Nov 8 '16 eng>pol own agenda stage of communication etap rozwoju kompetencji komunikacyjnych cechujący się preferencją samotnictwa pro just_closed no
4 Nov 5 '16 eng>pol built-in biological reaction wbudowana reakcja biologiczna/organizmu pro closed ok
- Nov 5 '16 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Nov 3 '16 eng>pol the brain's resting network sieć stanu spoczynkowego mózgu pro closed ok
4 Oct 29 '16 pol>eng Między wolnością a zniewoleniem between freedom and submissiveness//between being your own person and following the herd pro closed ok
- Oct 9 '16 eng>pol peaceful movement ćwiczenie do uzyskania spokoju wewnętrznego pro closed no
- Oct 9 '16 eng>pol progressive relaxation stopniowa relaksacja/stopniowe odprężenie pro closed ok
4 Oct 8 '16 eng>pol relaxed stretching łagodne rozciąganie/rozciąganie o małym natężeniu pro closed ok
4 Sep 19 '16 eng>pol vibrational emotions wibracje uczuciowe pro closed ok
4 Sep 7 '16 eng>pol "incentive motivation"? motywacja płynąca z podniety/motywacja wzbudzona przez bodziec zewnętrzny. pro closed ok
- Sep 8 '16 eng>pol nonelaborative świadoma pro open no
- Sep 7 '16 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jul 28 '16 eng>pol with a temporal resolution on the scale of milliseconds z rozdzielczością czasową w skali milisekundowej pro closed ok
- Jul 16 '16 pol>eng spokój inner peace/being at peace//inner calmness//equanimity//serenity//bliss, happiness and contentment pro closed ok
4 Jun 2 '16 eng>pol negative sloping malejące oczekiwania odnośnie pro closed ok
- May 18 '16 eng>pol hedonic impact wpływ /efekt hedoniczny pro just_closed no
- May 18 '16 eng>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 May 16 '16 pol>eng oddziaływania wychowawcze pedagogical measures/strategies//pedagogical/corrective/behavior-modification effects pro closed ok
- Apr 27 '16 pol>eng sytuacja opiekuńczo-wychowawcza care and educational arrangement pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last