Asked | Open questions | Answered First   Previous 2 3 4
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jul 8 '14 eng>pol validate emotions potwierdzić ważność uczuć pro closed ok
- Jul 8 '14 eng>pol trained advocates wyszkolony personel wspierający ofiary przemocy domowej pro closed no
- Jul 8 '14 eng>pol counselor doradca małżeński pro closed no
4 Jul 5 '14 eng>pol deliberate change rozważona/ przemyślana zmiana pro closed ok
3 Jul 4 '14 eng>pol tolerant distance tolerancyjne nastawienie/ugodowość pro closed ok
- Jul 4 '14 eng>pol emotional hangover emocjonalne następstwa stresu/emocjonalny kociokwik pro closed no
- Jun 29 '14 eng>pol Court Jew bankier żydowski, który pożycza pieniądze królom i szlachcie pro closed no
- Jun 28 '14 pol>eng mieć aby lepiej być to have to be whole pro closed no
- Jun 28 '14 pol>eng mieć aby lepiej być to have to live fully/to fully live//to better yourself/to realize self pro closed no
- Jun 28 '14 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed no
- Jun 28 '14 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed no
- Jun 25 '14 eng>pol chronically and seriosuly distressed couples pary chroniczne i poważnie mające trudności w związku pro closed no
- Jun 19 '14 eng>pol abuse maltretowanie pro closed ok
- Jun 10 '14 eng>pol conventional systematyczny/metodyczny/zorganizowany pro closed ok
- Jun 10 '14 eng>pol realistic praktyczni pro closed ok
- Jun 10 '14 eng>pol investigative dociekliwy pro closed ok
- Jun 8 '14 eng>pol reconcilable differences rozwiązywalne różnice pro closed ok
- Jun 8 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Jun 1 '14 eng>pol hindsight awareness świadomość z perspektywy czasu pro closed ok
- Jun 1 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- May 28 '14 eng>pol flexibility przystosowalność pro closed ok
4 May 26 '14 pol>eng poczucie odrealnienia subjective experience of unreality of the outside world pro closed ok
- May 11 '14 eng>pol soft and hard emotions wewnątrz i zewnątrz skierowane negatywne emocje pro closed no
- May 11 '14 eng>pol recovery from conflict pokonać/przezwyciężyć kryzys małżeński// naprawić stosunki małżeńskie//naprawić małżeństwo pro closed no
- May 1 '14 eng>pol kitchen sinking wytaczanie armat/wytoczyć armaty pro closed ok
- May 1 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- May 1 '14 eng>pol kitchen sinking używanie wszelkich argumentów przeciw komuś/zwalanie wszystkiego na pro closed ok
- Apr 29 '14 pol>eng swiatopoglad moral order pro closed no
- Apr 25 '14 eng>pol "mass psychology" Czy jest to "psychologia masowa", czy może "kolektywna"? psychologia mas pro closed ok
- Apr 16 '14 pol>eng digitariat cyber cognoscenti/cyber literati/cyber elite/the computer literate class pro closed no
4 Apr 8 '14 pol>eng bilans życia stock of one's life pro closed ok
- Mar 24 '14 pol>eng obciążenie lękiem Fear load pro closed no
- Jan 17 '14 pol>eng uwarunkowanie osobowościowe personality traits pro closed ok
4 Jan 17 '14 eng>pol fulfil a vestibular need potrzeba stymulacji przedsionkowej pro closed ok
4 Jan 7 '14 eng>pol means values , ends values pośrednie i ostateczne wartości pro closed ok
- Jan 7 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Dec 10 '13 eng>pol morbid thoughts myśli makabryczne pro closed no
- Dec 2 '13 eng>pol to do less, to do more Co mogłabym/powinnam zrobić więcej? Co mogłabym/powinnamzrobić mniej? pro open no
- Dec 2 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
- Nov 2 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Nov 2 '13 eng>pol future tripping skok/przeskok w przyszłość pro closed ok
- Nov 2 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Nov 1 '13 eng>pol social boldness Śmiałość społeczna pro closed ok
- Oct 25 '13 eng>pol pure self-help prosta samopomoc pro open no
- Oct 15 '13 eng>pol chemical thought" związek chemiczny, który jest uważany pro closed ok
4 Oct 13 '13 pol>eng usztywnienie funkcjonowania poznawczego cognitive rigidity pro closed ok
- Oct 12 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
- Sep 18 '13 eng>pol overachiever osoba wybitna, uczeń wybitny, wybitny pracownik pro just_closed no
- Sep 18 '13 eng>pol underachiever osoba niewydajna, osoba nieproduktywna pro just_closed no
2 Sep 12 '13 pol>eng interakcja więziotwórcza bond-forming interaction pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 2 3 4