Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 27 '16 pol>eng rozmowa kierowana directed conversation pro closed no
4 Apr 15 '16 eng>pol soup in brain surowe/rozproszone myśli pro closed ok
- Apr 14 '16 eng>pol bound to powiązany do pro closed no
- Feb 21 '16 eng>pol blind coder podmiot niepowiązany kodujący zachowanie według wskaźników CARE pro closed no
3 Feb 21 '16 eng>pol difficulties of acting out problemy związane z zachowaniem typu acting-out/utrata kontroli nad zachowaniami pro closed ok
- Feb 21 '16 eng>pol act over mówić i gestykulować ponad głową dziecka pro closed no
- Feb 10 '16 eng>pol Perceived stigma postrzegana stygmatyzacja pro closed no
4 Jan 23 '16 pol>eng synteza słuchowa auditory blending/ auditory synthesis pro closed ok
2 Jan 4 '16 eng>pol kinship arrangement układ oparty na więzach pokrewieństwa pro closed ok
- Dec 15 '15 pol>eng przeżycie vs. doświadczenie przeżycie=episode od life/doświadczenie = experience of life, way of experiencing life pro closed ok
4 Nov 23 '15 pol>eng rozproszone ja splitting personality disorder /black and white thinking/all-or-nothing thinking pro closed ok
4 Oct 27 '15 eng>pol in one's image zatrudnianie ludzi podobnych do siebie pro closed ok
4 Sep 30 '15 eng>pol executable attention myslenie/uwaga ukierunkowane/a (na cel) pro closed ok
- Sep 26 '15 eng>pol Schizophreniform disorder zaburzenie schizofrenoidalne pro closed no
4 Sep 26 '15 eng>pol withdrawal-retardation Wycofanie emocjonalne/Spowolnienie ruchowe pro closed ok
4 Sep 20 '15 eng>pol avoidance conditioning warunkowanie unikania pro closed ok
3 Aug 3 '15 rus>eng общесиловой collective ethos pro closed ok
4 Aug 3 '15 pol>eng intencjonalne pamiętanie odroczone deliberately/intentionally deferred recall pro closed ok
4 Jul 21 '15 eng>pol affinity bias efekt podobieństwa pro closed ok
4 Jul 15 '15 rus>eng единовременность simultaneity pro closed ok
4 Jul 6 '15 eng>pol bereavement morbidity ryzyko zachorowania towarzyszące żałobie pro closed ok
- Jun 27 '15 pol>eng współżycie quality of intimate relationships pro closed no
- Jun 19 '15 eng>pol let othe people down gently zawieść kogoś /przynieść komuś zawód biorąc pod uwagę ich uczucia pro closed no
4 May 14 '15 pol>eng wariancja swoista intrinsic /specific variation pro closed ok
- May 14 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- May 14 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Apr 19 '15 rus>eng уже пройденный путь the road already travelled/the past pro closed ok
- Apr 12 '15 rus>eng как тебе удобнее whichever way it feels more comfortable for you pro closed no
4 Mar 11 '15 pol>eng osobowościowe dyskryminanty predisposing personality factors pro closed ok
- Feb 10 '15 rus>eng аказуальная область acausal region pro closed ok
4 Jan 27 '15 eng>pol Memory retrieval odpamiętywanie pro closed ok
- Jan 24 '15 rus>eng психическое отражение psychic reflection pro closed ok
- Jan 9 '15 eng>pol in the zone stan zupełnego skupienia pro closed ok
4 Jan 6 '15 pol>eng wygodnictwo opportunism pro closed ok
- Dec 18 '14 eng>pol to extend sb's mind rozszerzać horyzonty umysłowe pro closed ok
4 Dec 18 '14 eng>pol to extend sb's mind wywrzeć wielkie wrażenie pro closed ok
- Dec 3 '14 pol>eng mózgowy model kontroli emocji brain model of emotional self-regulation pro closed no
4 Dec 3 '14 pol>eng fazowa charakterystyka czasowa temporal phase evolution pro closed ok
- Nov 25 '14 eng>pol tangential tangencjalny/odbiegajacy od tematu pro closed no
- Nov 25 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 Nov 17 '14 eng>pol Prototype heuristic heurystyka prototypowa (podejmowanie decyzji w oparciu na z góry przyjętych prototypach) pro closed ok
4 Oct 18 '14 pol>eng pacjent sądowy patient under court-ordered treatment pro closed ok
- Oct 15 '14 eng>pol enabling/enabler wspomaganie/wspomagacz pro closed ok
4 Aug 26 '14 eng>pol [tu:] accountability (community) wspólnota oparta na wzajemnej odpowiedzialności pro closed ok
- Aug 26 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
3 Aug 3 '14 eng>pol Computer-simulated blob nieforemna plama wytworzona przez komputer pro closed ok
3 Jul 21 '14 eng>pol span mosty pro closed ok
4 Jul 17 '14 eng>pol Waking consciousness vs. waking awareness samoświadomość/świadomość na jawie pro closed ok
- Jul 17 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
3 Jul 12 '14 eng>pol relationship problems as faults wady jako przejawy problemów w związku pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 Next