Asked | Open questions | Answered First   Previous 239 240 241 242 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Oct 12 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
- Oct 12 '13 eng>pol rigging mocowanie pro closed ok
4 Oct 12 '13 eng>pol hoisting Łańcuch-pas do podnoszenia, pro closed ok
- Oct 12 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Oct 12 '13 eng>pol spacer podkładka dystansowa pro closed ok
4 Oct 12 '13 eng>pol linear prostoliniowy pro closed ok
- Oct 12 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Oct 12 '13 eng>pol vertical movements ruchy pionowe pro closed no
4 Oct 12 '13 eng>pol High Frequency-Power moc wysokiej częstotliwości pro closed ok
4 Oct 11 '13 eng>pol in kinematics w ruch (w ruchu) pro closed ok
- Oct 10 '13 eng>pol signature collection charakterystyczna kolekcja pro closed ok
- Oct 10 '13 eng>pol high points punkty/momenty przełomowe pro closed ok
- Oct 9 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 Oct 9 '13 eng>pol point in broad sweeps mówiąc szeroko/patrząc z lotu ptaka pro closed no
- Oct 9 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Oct 9 '13 eng>pol low headroom trolley suwnica (dla) niskiego prześwitu pro open no
- Oct 9 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
4 Oct 8 '13 eng>pol engage the culture ewangelizować poprzez aktywny udział w życiu kulturalnym społeczeństwa pro closed no
- Oct 8 '13 eng>pol to strip skin zdjąć skórę pro closed ok
- Oct 8 '13 eng>pol forceful opening użyć siły, aby otworzyć pro closed ok
- Oct 8 '13 eng>pol pull down obniż ciśnienie pro closed no
- Oct 8 '13 eng>pol Cue the band! Daj sygnał! pro closed no
- Oct 8 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
- Oct 7 '13 eng>pol legal relations prawniczych sprawach pro closed ok
- Oct 7 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Oct 7 '13 eng>pol have liens mieć prawo zastawu wobec pro closed ok
- Oct 7 '13 eng>pol to leverage the scale używać korzyści (efekt) skali pro closed ok
- Oct 7 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Oct 7 '13 eng>pol ring session sesja ringowa (sesja w kole) pro closed no
- Oct 7 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed no
4 Oct 6 '13 eng>pol Public Law Outline Zarys Prawa Publicznego pro closed ok
- Oct 6 '13 eng>pol reactive torque moment obrotowy reakcyjny pro open no
- Oct 6 '13 eng>pol monitor hood kaptur monitora pro closed ok
- Oct 5 '13 eng>pol counter plate płyta przeciwstawna pro closed ok
- Oct 5 '13 eng>pol embracing our mission obejmujemy naszą misję pro closed no
- Oct 5 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Oct 4 '13 eng>pol recycling fields obszar(y) recyklingu pro closed ok
4 Oct 3 '13 eng>pol non-hypoxic nie wywołujące niedotlenienia pro closed ok
4 Oct 3 '13 eng>pol myristamine oxide tlenek aminy mirystynowej pro closed ok
- Oct 3 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Oct 3 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Oct 3 '13 eng>pol out and back wróć tą samą drogą/ścieżką pro closed no
- Oct 2 '13 eng>pol passive amyloid vaccination bierne uodparnianie (skierowane) przeciwko amyloidowi/om pro closed ok
- Oct 2 '13 eng>pol equity słuszność pro closed ok
- Oct 2 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Oct 2 '13 eng>pol hired in plant insurance ubezpieczenie wynajętych/dzierżawionych instalacji i urządzeń pro open no
4 Oct 2 '13 eng>pol transflash (tf) card karta MicroSD / karta pamięci MicroSD (Transflash) pro closed ok
- Oct 2 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Oct 1 '13 eng>pol proficient vs. deficient (w tym kontekście) sprawne / szwankujące pro closed ok
4 Oct 1 '13 eng>pol directed physical examination ukierunkowanie badanie pro closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 239 240 241 242 Next