Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Apr 22 '15 eng>eng Listerine alcohol based mouth-wash easy closed no
4 Apr 22 '15 eng>eng army of harlot bottles the choice of drinks (always/readily) available (at the bar?) pro closed no
- Apr 21 '15 eng>pol NCL (NHS) North Central London pro closed ok
4 Apr 17 '15 pol>eng tu:ubrała More than three thousand Polish buildings are wearing (albo: have been dressed/clad in) pro closed no
- Apr 9 '15 eng>pol golden time czas wolny przyznawany jako nagroda pro closed ok
4 Apr 8 '15 eng>pol punched up punch owocowy poncz z wykopem pro closed no
- Apr 8 '15 pol>eng w najwyższym stopniu zdumiony incredibly surprised // shocked pro closed no
- Apr 8 '15 eng>pol Their corporate identities will not be ascendency ich tożsamość zawodowa pozostanie na drugim planie pro closed ok
4 Apr 8 '15 pol>eng opłaty eksploatacyjne service charges pro closed no
4 Apr 7 '15 eng>eng On on - preposition of place easy closed ok
4 Apr 2 '15 eng>pol announcement zawiadomienie easy closed no
4 Apr 2 '15 pol>eng Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt Program Pomocy Psychologicznej (Psychological Help Programme) - Gestalt therapy based training pro closed no
- Apr 1 '15 eng>pol social security tips składka na ubezpieczenie społeczne płacona przez pracodawcę w relacji/odniesieniu do napiwków pro closed ok
4 Apr 1 '15 eng>pol side hem zamki w bocznych szwach pro closed no
- Apr 1 '15 eng>eng finish or graduate from (secondary school) leave or graduate pro closed no
- Mar 30 '15 pol>eng szkoła rejonowa catchment area school pro closed no
4 Mar 29 '15 pol>eng tłumić damping function pro closed ok
- Mar 25 '15 pol>eng opracowanie ed(ited by) pro closed ok
2 Mar 25 '15 pol>pol tło biała koszula w drobny rzucik/kratkę /wzór ew. z drobnym wzorem pro closed no
- Mar 23 '15 eng>pol access challenge trudności z dostępem/dojazdem pro closed ok
4 Mar 23 '15 pol>eng nadwyżka sztuki art saturation/saturated with art pro closed ok
4 Mar 18 '15 eng>pol characters charakter/osobowość/cechy osobowości pro closed no
4 Mar 18 '15 eng>pol molded into animals formy/kształty zwierząt są kształtowane/formowane z pergaminu pro closed no
- Mar 18 '15 eng>pol Panel Member Front Sheet arkusz podsumowujący dla członka panelu pro closed ok
4 Mar 18 '15 eng>pol advertising line pole reklamy easy closed no
4 Mar 16 '15 pol>eng pogodne usposobienie cheerful disposition easy closed no
- Mar 14 '15 eng>pol pattern kształt pro closed no
- Mar 13 '15 pol>eng styk tępy na skos plain scarf (joint) pro open no
4 Mar 12 '15 pol>eng ks. XXX Rev. easy closed no
4 Mar 12 '15 pol>eng Kuria Prowincjonalna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Provincial Chapter of the Polish Province of the Congregation of the Mission pro closed no
4 Mar 12 '15 eng>eng giving or finding getting the time to do it pro closed no
- Mar 11 '15 pol>eng osobowościowe dyskryminanty personality (related) discriminants of pro closed ok
4 Mar 11 '15 eng>pol standard DD standardowe polecenie zapłaty pro closed no
- Mar 10 '15 eng>pol ticketing biletowanie pro just_closed no
- Mar 7 '15 eng>pol Application Samples przykładowe zastosowania pro closed ok
- Mar 7 '15 pol>eng prześcigać się w domysłach to try to outguess each other pro closed ok
4 Mar 6 '15 eng>pol Sites zakłady/oddziały/wydziały/odcinki/obiekty pro closed no
2 Mar 6 '15 pol>pol spodnie w gumkę spodnie z gumką pro closed no
4 Mar 3 '15 pol>eng błąd średniej error of the mean pro closed no
- Mar 2 '15 pol>eng rękowłaz gauge hatch pro closed ok
- Feb 28 '15 pol>eng ozdoba towarzystwa glamorous social butterfly pro closed no
4 Feb 27 '15 eng>pol w/o żona pro closed ok
- Feb 27 '15 pol>eng Mocne brzmienia heavier sounds pro closed ok
- Feb 27 '15 pol>eng czas rozliczania się z rodzicami time to deal with (and possibly reconcile) any issues they might have with their parents pro closed no
- Feb 26 '15 pol>eng neutralizacja przejętych materiałów wybuchowych neutralising/deactivating explosives pro closed ok
4 Feb 26 '15 eng>pol streamer taśmy pro closed ok
3 Feb 20 '15 pol>eng inercyjna hamownia podwoziowa inertia chassis dynamometer pro closed no
4 Feb 19 '15 pol>eng o ważnych historycznie działaczach polskich Polish (human rights) activists of historical importance pro closed no
4 Feb 17 '15 pol>eng ulewa mu sie posseting pro closed no
- Feb 17 '15 pol>eng osobiste relacjonowanie using personal language to assign personal/individual meanings pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 Next