Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Feb 17 '15 eng>pol romance depency uzależnienie od miłości (romantycznej) pro closed ok
- Feb 15 '15 eng>pol glory-holing korzystanie z glory hole pro just_closed no
- Feb 14 '15 eng>eng held against remained in opposition pro closed no
- Feb 13 '15 eng>pol no purchase necessary zakup nie jest konieczny (by wygrać/wziąć udział) pro closed ok
- Feb 11 '15 eng>pol Aspirational marketing Mm, to tak aspiracyjnie do nich byś zagadał? pro closed no
4 Feb 9 '15 eng>eng crossover with combining characters, storylines, locations or whole universes of two or more stories or series pro closed ok
4 Feb 9 '15 eng>eng did not happen I can't imagine a universe in which that [crossing] didn't happen, and didn't continue to happen easy closed ok
- Feb 7 '15 pol>eng wyznaczania zastępstwa establishing/appointing a substitute Inspector pro closed ok
4 Feb 6 '15 pol>eng kantówka budowlana 4x4 (sawn timber) pro closed ok
- Feb 4 '15 pol>eng Komunkat dyrektora Statement pro closed no
4 Feb 4 '15 eng>pol rapid guide skrócona/podstawowa instrukcja obsługi pro closed no
4 Feb 4 '15 eng>pol retrievable rigging stanowisko złodziejskie pro closed ok
4 Feb 4 '15 pol>eng niekapek non-drip pro closed no
4 Feb 4 '15 eng>pol lowest authorised person upoważniona osoba szczebla nie niższego niż.../co najmniej xxx szczebla pro closed no
- Feb 3 '15 pol>eng czytelnia akt records reading room/ court records reading room pro closed ok
4 Feb 3 '15 pol>eng wielkomiejska kamienica początków XX wieku. early 20th century tenement house pro closed no
4 Feb 3 '15 eng>pol to sit up to eat podnosić/podnieść się do pozycji siedzącej do jedzenia/żeby jeść pro closed no
4 Feb 3 '15 eng>pol passing water oddawanie moczu pro closed no
4 Feb 3 '15 pol>eng kurtka przejściowa two-season jacket pro closed no
- Jan 26 '15 pol>eng najemca kwaterunkowy (komunalny) council tenant pro closed ok
- Jan 20 '15 eng>pol child support enforcement (+agency) egzekwowanie alimentów pro closed ok
- Jan 20 '15 pol>eng obuwie zmienne slippers pro closed no
- Jan 19 '15 eng>pol on your pick na twoim zleceniu pro closed no
4 Jan 19 '15 eng>pol straight line of intersection prosta linia przecięcia pro closed no
4 Jan 19 '15 eng>pol moderate size średniej wielkości pro closed no
4 Jan 19 '15 pol>eng designatum designatum pro closed no
4 Jan 15 '15 eng>pol case managment koordynacja uslug medycznych pro closed no
- Jan 15 '15 pol>eng inny wobec wyzwań Other and the challenges of modernity pro closed no
4 Jan 15 '15 pol>eng materiały targowe promotional merchandise pro closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3