Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Oct 7 '14 deu>slk Toleranzhülse Vymedzovací krúžok pro closed ok
4 Oct 7 '14 deu>slk Zehenschiene Dlaha na korekciu palca/prstov na nohe pro closed ok
4 Oct 4 '14 eng>slk methyl hydroxid metylalkohol pro closed no
4 Sep 18 '14 eng>slk All recorded unspent offences released Všetky evidované nevykonané tresty za trestné činy zverejnené pro closed ok
- Aug 18 '14 eng>slk open revenue trader priami obchodníci pro open no
- Jul 22 '14 slk>eng kondičné posilňovanie fitness training pro closed ok
4 Jul 1 '14 slk>eng šúchajúce dvere door catching on the floor pro closed ok
4 Jun 30 '14 eng>slk collaborative undertaking spoločné úsilie pro closed no
4 Jun 19 '14 eng>slk (un)observed characteristics (ne)sledované spotrebiteľské správanie pro closed no
- Jun 18 '14 eng>slk placement order Príkaz na umiestnenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti pro closed no
- Jun 18 '14 eng>slk care order Súdny príkaz na umiestnenie dieťaťa do starostlivosti úradov pro closed no
4 Jun 14 '14 eng>slk gets to keep môže si nechať pro closed ok
- Jun 10 '14 slk>eng nedorobok incomplete items pro closed no
4 May 8 '14 eng>slk ABS OUTER SHELL vonkajší obal/puzdro/kryt/materiál z akrylonitrilbutadiénstyrénu pro closed ok
4 May 7 '14 eng>slk NIM-dillutive placements Investície so zrieďujúcim vplyvom na čistú úrokovú maržu pro closed ok
- Apr 25 '14 eng>slk sand art bottles umenie z piesku vo fľaši/obraz z piesku vo fľaši pro closed ok
4 Apr 24 '14 deu>slk Sprühextraktion Hĺbkové čistenie/tepovanie pro closed ok
4 Apr 24 '14 deu>slk Vorsprühmittel Prostriedok na predčistenie pro closed ok
- Apr 14 '14 eng>slk micro-inequity (micro-inequities) nerovnoprávnosti na mikroúrovni pro closed no
- Mar 19 '14 eng>slk Boiler room Predajná technika typu „Boiler room‟ (nekalé predajné techniky) easy closed ok
4 Mar 20 '14 eng>slk Money mules/smurfers agent (podvodného) prevodu peňazí/biely kôň pro closed ok
- Mar 18 '14 eng>slk shelf-planning usporiadanie tovaru v regáloch pro closed ok
4 Jan 23 '14 slk>eng odborný radca expert adviser pro closed no
3 Jan 6 '14 eng>slk end like juice coil robí dokola to isté pro closed no
- Jan 2 '14 eng>slk sales funnel of opportunities pretavenie obchodných príležitostí pro closed ok
4 Jan 2 '14 eng>slk Retail Sales Representative obchodný zástupca pre maloobchod pro closed ok
- Jan 2 '14 eng>slk account control riadenie účtu pro closed ok
- Jan 2 '14 eng>slk account plan účtovný plán pro closed ok
4 Jan 2 '14 eng>slk customer revenue tržby vytvárané zákazníkom/zákazníkmi pro closed ok
4 Dec 19 '13 eng>slk power conditioner sieťový kondicionér pro closed no
- Dec 5 '13 eng>slk Lead Collection vyhľadávanie/získavanie údajov potenciálnych zákazníkov/vodítok pro closed ok
4 Dec 4 '13 deu>slk Stanznietanlage, Stanznieten samorazné nitovanie pro closed no
4 Nov 15 '13 eng>slk Be easy to deal with vychádzajte v ústrety (zákazníkovi) pro closed ok
- Nov 15 '13 eng>slk cross-business prekračujúce rozličné odvetvia pro closed ok
4 Nov 11 '13 eng>slk Code of practice pracovný poriadok pro closed ok
3 Nov 11 '13 deu>slk Hochsicke horný pás (trapézového plechu) pro closed ok
4 Nov 11 '13 deu>slk bündig aufschrauben naskrutkovať v jednej rovine s kým/čím pro closed ok
- Nov 10 '13 deu>slk Tasterarm meracie rameno pro closed ok
- Nov 10 '13 deu>slk Strangprofil extrudovaný profil pro closed ok
- Nov 10 '13 deu>slk Freigabeunterlage Povoľovací list pro closed ok
3 Nov 10 '13 deu>slk Glanzpassivierung pasivácia lesklých povrchov pro closed no
- Nov 10 '13 deu>slk Belagsverhinderer Prostriedok proti tvorbe vodného kameňa pro closed ok
4 Nov 10 '13 deu>slk Blauchromatierung modré chromátovanie pro closed ok
- Nov 10 '13 deu>slk Fettschmelze vytápanie tuku pro just_closed no
3 Nov 9 '13 deu>slk Butterdoppelschnitzler krájač masla s dvojitou čepelou/ostrím pro closed ok
4 Nov 9 '13 deu>slk Wellenreifen Gumová obruč (spojky) alebo len obruč ( spojky) pro closed no
- Nov 9 '13 deu>slk aufrecht stehen byť v platnosti pro closed ok
4 Nov 8 '13 eng>slk Target Bullseye Board cieľová doska so stredom pro closed ok
3 Nov 7 '13 deu>slk Stärkeröhrchen vysokopevná rúrka pro closed no
4 Nov 7 '13 deu>slk Kupplungskäfig Kôš spojky pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last