Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jan 24 fin>eng vastike- ja käyttökorvaussuoritukset charges for maintenance, common capital expenditures and utilities pro closed no
4 Jan 25 fin>eng Pysyvät vastaavat ja poistot on ajettu batch run (or any other way of inclusion in the calculation) pro closed no
4 Nov 27 '19 fin>eng Asiakkaiden toteutunut volyymi [1] = existing client base and [2] = [3] pro closed no
- Nov 27 '19 fin>eng haarukoida sopivat raja-arvot interpolate pro just_closed no
4 Nov 18 '19 fin>eng Hätätilapotilaan vastaanottotilanne the situation when an emergency-status patient is received (at the facility in question) pro closed no
4 Nov 12 '19 fin>eng maksetaan velkojille huonoimmalle etuoikeudelle lowest seniority pro closed no
4 Oct 3 '19 fin>eng rajapaketti valve position indicator (VPI) pro closed no
- Sep 18 '19 fin>eng IVC komplimoituu IVC compresses pro closed no
- Sep 18 '19 fin>eng eilen jo vastaavankaltaisia oireita lievempänä yesterday, there were similar but milder symptoms, already pro closed no
4 Jul 8 '19 fin>eng sparraus (business term) sparring pro closed no
- Jun 14 '19 fin>eng 1.6.2022 lukien starting from 01 June 2022 pro open no
- Sep 21 '18 fin>eng tarjonnanestotiedot direct marketing restriction pro just_closed no
4 Sep 21 '18 fin>eng väliraha cash payment in exchange; cash payment for the balance pro closed no
- Sep 4 '18 fin>eng sellaisena kuin niistä ovat 1 § laissa (typo) pro closed no
- Aug 31 '18 fin>eng eräaineisto batch orders pro closed no
4 Aug 31 '18 fin>eng rahahuolto (security of) money supply pro closed no
4 Aug 26 '18 fin>eng ulosmyynti (here) sales data pro closed no
4 Aug 9 '18 fin>eng sen sijaan tullut (omaisuus, etc.) given in exchange therefor pro closed no
- Jul 24 '18 fin>eng (säiliön) läpivienti duct pro closed no
4 Jul 24 '18 fin>eng tap-tap-taputan (sort of pat-a-cake type nursery/clapping rhyme) pro closed ok
4 Jul 10 '18 fin>eng natiiviröntgen x-ray without contrast pro closed ok
4 May 26 '18 fin>eng organisaatiota madallettiin organization was made flatter pro closed no
- May 22 '18 fin>eng työpukki (work) bench pro just_closed no
4 Apr 27 '18 fin>eng mikroq µg pro closed no
- Apr 25 '18 fin>eng päätenäkö intermediate zone of vision pro just_closed no
4 Apr 20 '18 fin>eng läpäisykyky (networking) throughput pro closed no
4 Apr 14 '18 fin>eng edistyksen keskiarvo average grade pro closed no
- Apr 6 '18 fin>eng pitkalle pilkottu extensively split pro closed no
4 Oct 26 '17 fin>eng läheisyhtiö associated company pro closed no
4 Aug 27 '17 fin>eng A.tunnus (receipt) asiakastunnus pro closed no
4 Aug 21 '17 eng>fin Reliance letter luotettavuusvakuutus (reliance letter) pro closed ok
4 Jul 7 '17 eng>fin coarse/fine valve pisara-/sumutussuutin pro closed ok
- May 15 '17 fin>eng ripa rib pro closed no
- Apr 14 '17 fin>eng Apuyhtio subsidiary; dummy company pro closed ok
4 Mar 25 '17 eng>fin tape switch nauhakytkin pro closed no
4 Sep 3 '16 fin>eng Tiketöintiohjelmisto ticketing system pro closed no
4 Feb 29 '16 eng>fin aviation connectors gx16-liitin pro closed no
- Feb 28 '16 eng>fin Claims patenttivaatimukset pro open no
4 Feb 20 '16 eng>fin peak-to-trough declines lasku huippulukemista pro closed ok
4 Feb 20 '16 eng>fin Anti-Offset Powder anti-offset-jauhe pro closed ok
- Oct 5 '15 eng>fin loop luuppi pro closed ok
4 Jun 26 '15 eng>fin Behavioural activation for depression käyttäytymisen aktivointi masennuksen hoitokeinona pro closed no
- Jun 22 '15 eng>fin division (tietystä liiketoiminnasta vastaava) konsernin yhtiö pro just_closed no
4 Apr 28 '15 fin>eng vakuusvaje collateral shortfall pro closed ok
- Mar 3 '15 eng>fin voltage breakdown jännitteen läpilyönti pro closed ok
- Dec 18 '14 eng>fin Attachment takavarikko pro open no
2 Sep 21 '14 eng>fin voluntary sampling vapaaehtoisuuteen perustuva otanta pro closed no
- Aug 24 '14 eng>fin feather kääntää (potkuri) lepotilaan pro open no
4 Jul 30 '14 fin>eng purkaa nauhotus transcribe a recording pro closed ok
4 Jun 24 '14 eng>fin proof of concept toteutettavuuden osoitus pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last