Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Nov 3 '10 pol>deu cel skladania/ cel zlożenia/ zlożenie pro closed 2 no
Oct 30 '10 deu>pol solcher Beteiligungen pro closed 1 no
Oct 26 '10 deu>pol Textform pro just_closed 1 no
Oct 22 '10 pol>deu specjalista ds. operacyjnych i marketingu pro just_closed 0 no
Oct 20 '10 deu>pol Einführungdämpfung pro just_closed 0 no
Sep 25 '10 deu>pol An-und Abfahr(e)t pro closed 1 no
Sep 25 '10 deu>pol Hebeböse pro closed 2 ok
Sep 3 '10 pol>deu Połowinki pro closed 1 no
Sep 3 '10 deu>pol Breitraum pro just_closed 1 no
Sep 1 '10 deu>pol begründen pro closed 1 ok
Aug 27 '10 pol>deu spękania włoskowate pro closed 1 no
Aug 13 '10 deu>pol LKW für Kippmulden mit Abrollvorrichtung pro just_closed 0 no
Aug 12 '10 pol>deu efekt cieplny spalania gazów pro just_closed 0 no
Jun 26 '10 pol>deu odwzorowanie efektu 3D pro closed 2 no
Jun 23 '10 deu>pol COH pro just_closed 0 no
Jun 21 '10 deu>pol auch nicht durch Angehörige pro just_closed 0 no
May 16 '10 pol>deu wpis pro closed 1 no
May 13 '10 pol>deu proszki (nie)dzielone pro closed 1 no
May 12 '10 pol>deu kondensator elektroenergetyczny pro closed 1 no
May 12 '10 pol>deu pomiar ochrony przeciwporażeniowej i izolacji pro just_closed 1 no
May 5 '10 deu>pol StAF pro closed 1 no
May 4 '10 deu>pol vorgelagerte Warenbewegung pro closed 3 no
May 4 '10 deu>pol AB-Nr. pro closed 1 no
May 4 '10 deu>pol OAR pro closed 1 ok
Apr 29 '10 pol>deu aktualizacja internetowych serwisów informacyjnych pro closed 2 no
Apr 28 '10 deu>pol 2 Stunden am Einlass gueltig pro just_closed 1 no
Apr 27 '10 deu>pol Ein-Euro-Job pro just_closed 1 no
Apr 20 '10 pol>deu rynkowość ceny pro closed 1 no
Apr 18 '10 deu>pol Mangelfallberechnung pro closed 1 no
Apr 13 '10 deu>pol Schnellabstützung pro closed 1 no
Apr 10 '10 deu>pol abgerissene Aufliegerstütze pro closed 1 no
Apr 9 '10 deu>pol Federspeicher gelöst pro closed 1 no
Apr 8 '10 deu>pol sich selbst belasten pro closed 1 ok
Mar 28 '10 pol>deu doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu pro closed 1 no
Mar 2 '10 deu>pol Unterspannung vs. Unterdeckung pro closed 1 no
Feb 28 '10 deu>pol Strömungsinstitut pro closed 2 no
Feb 27 '10 deu>pol an Eides Statt pro closed 5 no
Feb 25 '10 deu>pol Boden-Deckel-Schalung pro closed 1 no
Feb 24 '10 deu>pol freiheitsentziehende Maßregeln der Besserung und Sicherung pro closed 1 ok
Feb 23 '10 deu>pol Anrampung pro closed 2 no
Feb 14 '10 pol>deu karta ewidencji czasu świadczenia zlecenia pro closed 1 no
Jan 11 '10 pol>deu przedstawiciel techniczno-handlowy pro closed 1 ok
Jan 4 '10 pol>deu podejrzany a oskarżeni pro closed 2 ok
Jan 2 '10 pol>deu warunek odpowiedzialności pro closed 1 no
Jan 2 '10 pol>deu osoba najbliższa pro closed 2 no
Jan 1 '10 pol>deu wyłączenie materiałów do odrębnego prowadzenia pro closed 2 no
Dec 16 '09 deu>pol Therapierelevanz pro closed 1 ok
Dec 16 '09 deu>pol Abgang pro closed 1 no
Dec 14 '09 deu>pol bei űber 1 messtechnisch pro just_closed 0 no
Dec 10 '09 deu>pol Flügeligkeit pro just_closed 0 no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last