A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

5th ProZ.com Translation Contest

Romanian to Italian


Finalists:2

Source text:

Pe vremuri (hei, hei, nu chiar pe când cu descălecarea lui Mihai la Alba-Iulia!), exista în Cluj o stradă numită Amurg (notaţi: nu „Amurgului”, Amurg). Întotdeauna mi-a plăcut acest nume de stradă; mi se părea ciudat, aparte, straniu, poetic, „punător pe gânduri”. Numele îmi plăcea, strada nu. Nici nu prea avea ce să-ţi placă. O stradă plină de absenţe. Copleşită de absenţe. Adică, de ajungeai pe-acolo, puteai fi sigur că nu vei întâlni pe nimeni (poate câte o gospodină în capot, care trecea alături, la altă gospodină îmbrăcată în capotul ei, sau, potrivit anotimpului, în combinezon; cam atât). De prin curţi te mai lătra câte un câine care ţinea să se afle în treabă. Culmea (fireşte, depinde din ce sens o luai) strada ducea înspre... amurg. Nici după ce am aflat că pe această stradă a locuit (în gazdă) nevastă-mea, pe când nu era (nevastă-mea), dar era studentă.
Ce, naiba, puteai căuta pe strada asta!?! Ni-mic. Nimic. Nu tu prăvălii, nu tu o crâşmă, cât despre firme, pe-atunci, nici vorbă. („Pe-atunci” = în urmă cu vreo, pardon, 30-40 de ani, adică acum cam 1500 de zile; vă daţi seama? 36.000 de ore! Minute? O mulţime.) Aşadar: ce puteai căuta pe strada asta? Neamuri (nu era cazul meu), gagici (n-am văzut), frumuseţi arhitectonice (nici vorbă), umbra copacilor de pe trotuar (nu erau, nici trotuar nu prea era)... atunci, ce? Ori, în mod obligatoriu (de pildă dacă erai poştaş, miliţian sau executor judecătoresc – iarăşi nu era cazul meu), ori de-a nebun (era cazul meu). Adică, încerc să explic:
Atât de altcumva era strada asta încât de multe ori, de multe ori, m-am dus pe-acolo (şi, zău, aveam cam 1/3 din anii mei de astăzi) doar ca să păşesc dinspre levant spre amurg, sau dinspre amurg spre răsărit. Nu avea nici o importanţă.


Tudor Ionescu, „Amurgul pierdut”, published in „Tribuna” (issue 120, 1-15 September 2007)


Entry #2678 - Points: 0
Mihaela Petrican
Tanto tempo fa (ehi, ehi, non proprio da quando Michele Il Bravo si stabiliva in Alba Iulia!) c'era in Cluj, una strada chiamata "Tramonto" (notate bene: non "Del Tramonto" ma "Tramonto"). Mi è sempre piaciuto questo nome di strada: mi sembrava bizzarro, a parte, strano, poetico, "da mettere in pensiero". Il nome mi piaceva, la strada no. Non c'era poi tanto da piacerti. Una strada piena di assenze. Sopraffatta di assenze. Come dire, se ti fosse capitato di passare da quelle parti, avresti potuto Show full text

Entry #2908 - Points: 0
Nona Stanciu Dell'Acqua
Una volta (ehi, ehi, non proprio ai tempi della discesa di Mihai ad Alba Iulia!), esisteva a Cluj una strada chiamata Crepuscolo (notate: non del Crepuscolo, Crepuscolo). Da sempre mi è piaciuto questo nome di strada; mi sembrava bizzarro, inconsueto, particolare,  poetico, “da farti pensare”. Il nome mi piaceva, la strada no. Infatti non c’era molto da piacerti. Una strada piena di assenze. Sopraffatta dalle assenze. Cioè, se arrivavi da quelle parti, potevi essere certo di non Show full text

Feedback - 5th ProZ.com Translation Contest
This space is provided for feedback and suggestions about the contest in this particular language pair.
As we have already planned, this feature is now open to all members (full, community and student members).
Translation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search